.

Flyg i natt Lyrics

Den dagens sista timmar, såg vi stjärnorna i skyn.
Vi skådade där uppe hur de tindrade och log!
Så långt och länge reste vi, så långt och fjärran gått! Nu hördes dovt i mörker, vi vår sista strid nu nått!
Flyg i natt! Flyg i natt!
Far med bud och minne, genom luften flyg i natt!
Flyg i natt! Flyg i natt!
Örn på breda vingar bringar namn och gärning hem!
Flyg i natt!

Ej leva vi för evigt, ingen man att Elle klå, fast klen och skröplig gumma där inför dig syntes stå!
Där ovan stjärnor glimrar, här nere är blott kallt!
Bak sköldborg skall vi kämpa, och för Odin giva allt!
Flyg i natt! Flyg i natt!
Far med bud och minne, genom luften flyg i natt!
Flyg i natt! Flyg i natt!
Örn på breda vingar bringar namn och gärning hem!
Flyg i natt!
Framåt stormar hären, som oss övermäktig är, viddvapen fäller många, för svärdshugg faller fler!
Men förenas jag med himmel, så förenas jag med sol, och minnet om min gärning färdas dit där namnet bor!

Flyg i natt! Flyg i natt!
Far med bud och minne, genom luften flyg i natt!
Flyg i natt! Flyg i natt!
Örn på breda vingar bringar namn och gärning hem! Flyg i natt!
Report lyrics