.

Knekt och Karolin Lyrics

Bak s***na ögon jag ser dem gå
Fast tid nu är förbi
Och i drömmars dimma, rök och damm
Är jag med och trampar fram
Stampar fram, frid och larm
Över land och över hav
Karoliners spår gå fram
Lugn i ledet, vild i larm
En knekt och Karolin
I blått och gult så stod en gång vår man
Fotsoldat, kavalleri
En knekt och Karolin
Bussar som gott fäkta och gå på

Vid narva seger, Poltava sorg
Över fjäll i storm och köld
De gick för konung, land och gud
Och högt sin fana höll
Se dem gå, jag ser dem gå
I snårig skog, över vitt moras
och brända fält de gå
Lugn i ledet, vild i larm
En knekt och Karolin
I blått och gult så stod en gång vår man
Fotsoldat, kavalleri
En knekt och Karolin
Bussar som gott fäkta och gå på
Knekt och karolin
Knekt och karolin
Knekt och karolin
Knekt och karolin
Knekt och karolin

(fadeout)
Report lyrics