.

See Scape Lyrics

ฉันคนหนึ่ง ที่เคยมีความฝัน
และฉันวันหนึ่ง ก็ทิ้งมันไว้เช่นกัน
วันหนึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาล่วงเลยผ่านไป
วันหนึ่งอะไรที่เก็บไว้ก็คงอยู่อย่างนั้น
และเธอคนหนึ่ง ก็คงมีความฝัน
และฉันไม่อยาก ให้เธอปล่อยไว้เช่นกัน
เมื่อวันเปลี่ยนเหตุการณ์ก็ผ่านไปไม่คืนกลับมา
แต่ครั้งหนึ่งหากเธอจะจับมือออกไปกับฉัน

*(แค่)ออกไปมองฟ้าและน้ำที่กว้างใหญ่
ให้ได้กลิ่นดินที่ลมนั้นพัดเข้ามา จากสุดไกลตา
โลกอันกว้างใหญ่ เรามันแค่ใคร
**แค่ออกไปมองฟ้าและน้ำที่กว้างใหญ่
ให้ได้กลิ่นดินที่ลมนั้นพัดเข้ามา จากสุดปลายฟ้า
โลกอันกว้างใหญ่ เลือกทางที่(ไปของเธอ/เดิน)

และฉันจะไปกับเธอ ด้วยเพลงนี้ ด้วยเพลงนี้
วันหนึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาล่วงเลยผ่านไป
วันหนึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านไปอาจลอยกลับมา
(ซ้ำ *,**,*)

แค่ออกไปมองฟ้า ออกไปมองน้ำ
ให้ได้กลิ่นดินที่ลมนั้นพัดเข้ามา

ออกไปมองน้ำ ออกไปมองให้ไกลตา
ให้ไกลกว่านี้ ให้ไกลกว่าที่เคย ที่เคยเป็นมา
ที่เคยทำมา...
Report lyrics