.

Art Bar Lyrics

สุขสำราญ วันเริ่มใหม่ สุขหัวใจ ไม่รู้เบื่อ
เรามาแต่งเพลงร่วมกัน

อยู่ด้วยกันตอนนี้ คงไม่มีเบื่อ
สุขอารมณ์อย่างนี้ คงต้องเมาสักวัน
รู้ชอบก็เพียงผ่าน แต่อยู่ด้วยกันตอนนี้

* เหนื่อยเกินไปกับรัก เมื่อเวลาผ่าน
จะเข้าใจว่ารัก เมื่อมันเลยพ้นไป
รู้ชอบก็เพียงผ่าน แต่อยู่ด้วยกันตอนก่อนตอนนี้
สุขสำราญ วันเริ่มใหม่ สุขหัวใจ ไม่รู้เบื่อ
เรามาร้องเพลงร่วมกัน

(ซ้ำ *)

สุขสำราญ วันเริ่มใหม่ สุขหัวใจ ไม่รู้เบื่อ
สุขสำราญ วันเริ่มใหม่อีกครั้ง สุขหัวใจ ได้ร้องเพลง
ได้ร้องเพลง ได้ร้องเพลง ได้ร้องเพลง ได้ร้องเพลง
ได้ร้องเพลง ได้ร้องเพลง ได้ร้อง ร้องเพลงๆนี้ นา....
Report lyrics