.

ใกล้ Lyrics

Intro : Dmaj7 / Amaj7 / C#m / F# ( 2time )
Dmaj7 Amaj7
ใกล้เกินกว่า ที่จะพูดคำใด ๆ ออกไป
C#m F#
เหมือนใกล้เกินกว่า จะมองเห็นใคร
Dmaj7 Amaj7
เมื่อเราใกล้จนอยาก จะหยุดหายใจ
C#m F#
เหมือนใกล้จนมีแต่เธอกับฉัน วันนี้เท่านั้น
Dmaj7 C#m
* อาจเป็นเพราะ ว่าเธอบังเอิญได้เจอฉัน
Dmaj7 C#m
อาจเป็นเพราะว่าเราบังเอิญ อยู่ด้วยกัน
Dmaj7 C#m
เพราะเธอยังไม่เคย ได้รู้มันเป็นยังไง
Bm E
และฉันไม่เคยเข้าใจ ถ้ามันต้องอยู่อย่างนั้น
Dmaj7 C#m Dmaj7 C#m
** ถ้าเราไม่คุยกันสักครั้ง วันนี้ก็คงไม่มีใครเข้าใจ
Dmaj7 C#m
วันนั้นเธอยังไม่เคย ฉันก็ยังไม่เคย
Bm E
ไม่รู้มันเป็นยังไง( จะหยุดตัวเองทำไม.... )
Dmaj7
( จะหยุดตัวเองเพื่อใคร )
Amaj7 C#m/F#
( เพื่อใคร หยุดตัวเองทำไม )
( จะเดินกันต่อไป )
Dmaj7/C#m/Dmaj7/C#m/Dmaj7/C#m/Bm/E
( ไป....โอ....เรื่อยไป....โอ.....โฮ..... )

Insru : Dmaj7 / C#m ( 2time )

Dmaj7/C#m/Bm/E
โอ.....ฮู......
Dmaj7 Amaj7
เมื่อเราใกล้ จนอยากจะหยุดหายใจ
C#m F#
เหมือนใกล้ จนมีแต่เธอกับฉันวันนี้เท่านั้น
( *,** )
Dmaj7 C#m Dmaj7 C#m
ทางเดินมีสองทาง เราคงต้องตัดสินใจ
Dmaj7 C#m
เราจะไปทางไหนกันดี
Bm/E
จะหยุดหรือไป โอ.....

Instru : Dmaj7 / C#m ( 3time )
Bm / E

( *,** )

หยุดตัวเองเพื่อใคร

Instru : Dmaj7 / Amaj7 / C#m / F#
Report lyrics