.

เก็บมันเอาไว้ Lyrics

* วันเวลาเดินทางอย่างช้าๆ กี่วันมาแล้วที่เดินเข้ามา
กี่วันมาแล้วที่เดินเข้ามาและออกไป
เธอยังคงเดินทางอยู่ใช่ไหม กี่คนมาแล้วที่เดินเข้ามา
กี่คนมาแล้วที่เดินเข้ามาและจาก (ไป)
(ซ้ำ *)

** อย่าร้อง หากเธออยากรัก เก็บมันเอาไว้เรื่องราวดีๆ
เก็บมันเอาไว้เรื่องราวดีๆ ที่ต่างคนเคยรัก ต่างคนเคยหา
วันนั้นจะผ่าน และจำลึกตลอด (ไป)
เธอยังคงรอใครอยู่ใช่ไหม สักคนที่รักและคอยห่วงใย
เมื่อใครคนนั้นเขาเดินเข้ามาและจากไป
(ซ้ำ **)

ได้โปรดเถอะอย่าร้อง หากเธออยากรัก
เก็บมันเอาไว้เรื่องราวดีๆ
เก็บมันเอาไว้เรื่องราวดีๆ ที่ต่างคนเคยรัก ต่างคนเคยหา
วันนั้นจะผ่าน และจำลึกตลอดไป

(ซ้ำ *)
Report lyrics