.

Isang Bandila Lyrics

Wag kang mabahala sa kahol ng mga aso
Ligtas ang pag-asang nakasakay sa ating mga palad at balikat
'Wag mong patulan, 'wag mong sakyan ang mga talangka
Panis ang angas sa respeto't pagpapakumbaba
Walang matayog na pangarap
Sa bayang may sipag at t'yaga
Isang ugat, isang dugo
Isang pangalan, Pilipino
Isang tadhanang lalakbayin
Isang panata, isang bandila

Pekeng bayani
Pekeng paninindigan
Subukan naman nating pagtulung-tulungan
Paglayang ating minimithi
Hindi alamat, hindi konsepto
Ang bayanihang minana mo
Isang ugat, isang dugo
Isang pangalan, Pilipino
Isang landas na tatahakin
Isang panata, isang bandila
Isang ugat, isang dugo
Pare-parehong Pilipino
Mga tadhanang magkapatid

Isang panata, isang bandila
Isang bandila
Report lyrics
Isang Ugat, Isang Dugo (2006)
Isang Bandila Golden Boy Things Are Getting Comlicated Tupperware Party Ilog My Sanctuary Things Within Healing Romantic Kill Never The Bright Lights Padayon Inosente Lang Ang Nagtataka Sumigaw, Umawit Ka