.

Circle Lyrics

เจ็บที่เค้ามาแปรเปลี่ยนไป จากเคยรักกันดีทุกวันเวลา
จบตรงน้ำตา ความเสียใจ
โอดครวญขอให้เค้ากลับมา อยากจะย้อนเวลาแล้วได้อะไร
ก็ยิ่งเสียใจ ทรมาน
วันนี้ขอให้เธอฟังฉัน
* สุขทุกข์มันก็วนอยู่อย่างนี้ สิ่งร้ายดีก็วนอยู่อย่างนั้น
ก่อนนี้รักกันมา เลิกกันไป มันเป็นธรรมดา
อย่าฝังใจในวันที่ผ่านพ้น ชีวิตคนมีพบมีจากลา
เรื่องดีๆ รักดีๆ เดี๋ยวก็มีสักวันที่วนเข้ามา
หากมองฟ้ายังเจอหมู่ดาว หากตอนเช้ายังมองเห็นแสงตะวัน
นั่นคือสัญญาณ เตือนหัวใจ พรุ่งนี้ยังมี จำไว้

(ซ้ำ *)

solo

(ซ้ำ *)
Report lyrics