.

สิ่งที่ใจต้องการ Lyrics

เส้นทางที่ฉันเดินไป ถนนมันดูกว้างไกล
กุมมือเธอไว้ สัญญา จะเดินไปด้วยกัน
ที่ฉันหลงทางก็เป็นบางครั้ง
ที่ฟุ้งซ่านไปไม่ตั้งใจ มันไม่ได้แปลว่าสิ่งใด
สำคัญ มากไปกว่าเธอ
เหตุก็เพราะเธอคือหัวใจ
จะเป็นยังไงก็มีเพียงเธอ
สิ่งลวง ลวง ที่พบเจอ ไม่มีวันจะสนใจ

ก็รู้ดี ฉันมี คนดี ดี ให้เก็บไว้
รู้ว่าสิ่งมีค่าอยู่ที่ไหน เธอนั่นไง
สิ่งที่ใจฉันต้องการ...
รู้ดี ฉันมี คนดี ดี ให้เก็บไว้
เธอคือสิ่งมีค่าในหัวใจ เธอคนเดียวเท่านั้น

ที่ฉันหลงทางก็เป็นบางครั้ง
ที่ฟุ้งซ่านไปไม่ตั้งใจ มันไม่ได้แปลว่าสิ่งใด
สำคัญ มากไปกว่าเธอ

เหตุก็เพราะเธอคือหัวใจ
จะเป็นยังไงก็มีเพียงเธอ
สิ่งลวง ลวง ที่พบเจอ ไม่มีวันจะสนใจ
ก็รู้ดี ฉันมี คนดี ดี ให้เก็บไว้
รู้ว่าสิ่งมีค่าอยู่ที่ไหน ไม่ว่ามันจะเป็นเช่นไร
แม้ถึงวันสิ้นสุดลมหายใจ เธอนั่นไง สิ่งที่ใจ ฉันต้องกา
Report lyrics