.

Maha Penyayang Lyrics

Engkau Allah yang pengasih,
Engkau Allah yang penyayang
Engkau Allah di tangan-Mu
segala kuasa kejadian
ampunilah ampunilah segala dosa kesalahan
terangilah terangilah bimbing ke jalan yang benar
Engkau Allah yang pemurah,
Engkau Allah yang dermawan
Engkau Allah di tangan-Mu
segala rahmat pertolongan
padamulah digantungkan segala harap keslamatan
lindungilah kami semua wahai sang penguasa alam

Engkau Allah Engkau Allah
yang pengasih dan penyayang
ampunilah ampunilah semua dosa
Engkau Allah Engkau Allah
yang pemurah dan dermawan
lindungilah lindungilah kami semua
Engkau Allah Engkau Allah yang pengasih dan penyayang
ampunilah ampunilah segala dosa
Engkau Allah Engkau Allah yang pemurah dan dermawan
lindungilah selamatkan kami semua
##

Engkau Allah Engkau Allah yang pengasih dan penyayang
ampunilah ampunilah segala dosa
Engkau Allah Engkau Allah yang pemurah dan dermawan
lindungilah selamatkan kami semua

Engkau Allah.. Engkau Allah..
Engkau Allah.. Engkau Allah..
Engkau Allah yang pengasih
Engkau Allah yang penyayang
Engkau Allah di tangan-Mu segala rahmat pertolongan
Report lyrics