.

Kameni cvjetovi Lyrics

Da li znaš da sam sad posve sam, posve sam
I nikog nemam sem sna, i nikog nemam sem sna
Da li znaš da je smrt samo smrt, samo smrt
A nije Edenski vrt, a nije Edenski vrt
Jer kameni cvjetovi ne cvjetaju znaj
Dok lažni nam proroci nude lažni raj
Moj šareni leptiru, poletjet ćeš znam
Kad u našem Svemiru bude jedan jedan raj
Da li znaš da je bog jedan bog jedan bog
I nema drugog sem tog
I nema drugog sem tog
Jer kameni cvjetovi ne cvjetaju znaj
Dok lažni nam proroci nude lažni sjaj
Moj šareni leptiru poletjet ćeš znam
Kad u našem Svemiru bude jedan jedan raj
Jer kameni cvjetovi ne cvjetaju znaj
Dok lažni nam proroci nude lažni raj
Moj šareni leptiru poletjet ćeš znam
Kad u našem Svemiru bude jedan jedan raj
Report lyrics
Kameni cvjetovi (1999)
Snijeg pade na behar na voće U inat godinama Mjesto pod suncem Crno bijela pjesma Leptiru moj Ostrvo Ruže i suze Poslije tebe I bit ću lud I još deset Pukotina Kameni cvjetovi Zamak