.

Ying Ruk Ying Jeb Lyrics

พยายามทำใจท่องเอาไว้เลย
เธอไม่รัก เธอไม่รัก
เธอมีใครในใจบอกมาได้เลย
ดีกว่าเฉย ไม่มองไม่มาสนใจ
*ทำต่อกันเหมือนฉันไม่ดีไม่มีค่าอะไร
เหมือนกับคนไม่มีประโยชน์ิอะไร

**บอกกับฉันว่าเธอไม่รักก็จบ
เธอไม่อยากจะพบจะผูกจะพัน
ไม่ต้องสงสารแค่นั้นฉันก็เข้าใจ
บอกกับฉันว่าเธอไม่รักก็พอ
ไม่ได้ขอให้เธอมาเปลี่ยนใจ
ฉันเองก็ท้อเจ็บปวดใจ
ยิ่งรักเท่าไรยิ่งเจ็บ

มองดูปฏิทินเปลี่ยนไปทุกวัน
เหมือนกับเธอที่เปลี่ยนไป
พยายามลืมเธอให้หมดจากหัวใจ
ทั้งที่รู้ว่ามันฝืนใจตัวเอง
Report lyrics