.

Lipa moja Lyrics

Lipa moja načelo me vrime
Kao mladu lozu u polju
A na škure zakucale zime
pa se moja mladost ruga
Ovim neverama s juga ča nam prite
Lipa moja najlipša od sviju
Ponudi mi ljubav prid zoru
I pusti da se divim tvome tilu
dok se tvoja mladost ruga
Ovim neverama s juga
ča nam prite
Lipa moja
da te zvizde ne vide
Ne bi znale s kim bi nebo dilile
Lipa moja
ti mi budi nevista
Budi krijesnica na mojim putima

Lipa moja.
Report lyrics