.

Ovo mi je škola Lyrics

Ovo mi je škola
i drugi puta ću pametnije...
Jer fališ mi do bola
i znam da bit će još i bolnije.
Jer svaka ljubav nova
ruši vjeru u tebe...
Ovo mi je škola
i drugi puta ću pametnije...

Koje su to riječi
što su meni sišle s usana?
Ne poznajem ni jednu
Što bi kazni ovoj bila jednaka

Jer su osveta i ponos
dvije sestre blizanke, rođene u ponoć;
jedna malo prije,
a druga kasnije

O, ako ikad
vratim vjeru u tebe
o, i onda lažna
nada nikne za mene
Na poljima od snova
ne pušta se korijenje...
Ovo mi je škola
i drugi puta ću pametnije...

Ovo mi je škola
i drugi puta ću pametnije...
Jer fališ mi do bola
i znam da bit će još i bolnije.

Jer su osveta i ponos
dvije sestre blizanke, rođene u ponoć;
jedna malo prije,
a druga kasnije!
O, ako ikad
vratim vjeru u tebe
O, i onda lažna
nada nikne za mene...

Na poljima od snova
ne pušta se korijenje...
Ovo mi je škola
i drugi puta ću pametnije...

Na poljima od snova
ne pušta se korijenje...
Ovo mi je škola
i drugi puta ću pametnije...
Report lyrics
Ruža vjetrova (1997)