.

Bananatype Lyrics

Hey! What's your name?
Hindi mo ba alam na ako'y lasing?
Na lahat sa ating bayan
Nagsimula sa himagsikan
Hindi mo ba alam na ko'y gising?
Hey! What's your name?
Hindi n'yo ba alam na ako
y praning
Lahat-lahat ng himagsikan
Nagsimula sa ating bayan
Hindi n'yo ba alam na ako'y gising?
Hooah!
Hoy! Mga bulag!
Hindi n'yo ba nakikita na ako'y bangag?
Puro dugo na ang aking kama
Kasama ko si Jun Casama
Napanood mo ba ang
"Halimaw Sa Banga?"
Hooah!
Hoy! Mga bingi!
Hindi n'yo ba talaga ako naririnig?
Hindi ko gusto ang magulat
Pinapaganda at makunat
Hindi mo ba makita na ako'y anghel?
Hooah!
Hoy! Mga pipi!
Wala na ba talaga kayong masasabi?
Ako'y na-alala abogado
At ang pangalan ko'y Asunto
Panay na lang portfolio ang mga bitbit
Hooah!
Banana
Report lyrics