.

Lola El Malama Lyrics

Elissa
Buy the album Asaad Wahda Buy the single Lola El Malama
Lola El Malama:
lola el malama yahawa lola el malama
lafred ganaaHa Alhawa zay el yamama
lola el malama yahawa lola el malama
lafred ganaaHa Alhawa zay el yamama

waTeer wa arafraf bilfaDa
wahrab min el donia el faDa
waTeer wa arafraf bilfaDa
wahrab min el donia el faDa

wa kfaya Amri kifaya Amri elli en'aDa
wana bakhaf el malama
wana bakhaf el malama
wah min el malama

sa'alouni kteer
sa'alouni kteer sa'alouni
sa'alouni Alee
sa'alouni kteer
sa'alouni kteer sa'alouni
sa'alouni Alee

bitHabee
aywa aywa wa Hankar leih leih
sa'alouni kteer
sa'alouni kteer sa'alouni
sa'alouni Alee
sa'alouni kteer
sa'alouni kteer sa'alouni
sa'alouni Alee

bitHabee
aywa aywa wa Hankar leih leih

biSouli malam wa 'alouli kalam garaaH
farshouli el arD
farshouli el 'arD damouA wel shams garaaH
biSouli malam wa 'alouli kalam garaaH
farshouli el arD
farshouli el 'arD damouA wel shams garaaH
kol da kolla Ashaan Habeet
wala Ashaan 'oult ana Habeet
kol da kolla Ashaan Habeet
wala Ashaan 'oult ana Habeet

lola el malama yahawa lola el malama
lafred ganaaHa Alhawa zay el yamama
lola el malama yahawa lola el malama
lafred ganaaHa Alhawa zay el yamama

waTeer wa arafraf bilfaDa
wahrab min el donia el faDa
waTeer wa arafraf bilfaDa
wahrab min el donia el faDa

wa kfaya Amri kifaya Amri elli en'aDa
wana bakhaf el malama
wana bakhaf el malama
wah min el malama
Report lyrics