.

Survivor (Enlighten Repackage 2006) Lyrics

สู้ ต้องสู้ ต้องรอด ไม่สู้ก็ไม่รอดต้องสู้ ต้องรอด ไม่สู้เราก็คงไม่รอดนับดูนิ้วมือ สิบนิ้วยังอยู่ดีเสียงของหัวใจ ยังร้องยังตะโกนแม้จะใกล้ตาย วันนี้จะอดทนยากเย็นเท่าไหร่ ต้องหลุดต้องพ้นมันไป* แม้เหลือโอกาสให้เรารอดตาย แค่เพียงหนึ่งในล้านก็ตามยังฝืนชะตาดิ้นรนทุกอย่าง ยังคอยสั่งตัวเอง เราจะไม่ตายต้องสู้ ต้องสู้ เราต้องรอดฟ้าที่มืดมน ชีวิตใกล้อับปางแสงที่ริบหรี่ แต่ว่าไม่เลือนลางสองมือที่มี ยังใช้มันเปิดทางขอเพียงหัวใจ ไม่ยอม ไม่แพ้สักอย่าง(*)ต้องสู้ ต้องรอด เราจะไม่ตายต้องสู้ ต้องรอด เราต้องรอดตายต้องสู้ ต้องรอด เราจะไม่ตายต้องสู้ ต้องรอด เราต้องรอดตายแล้ววันหนึ่ง เมื่อหมอกร้ายมันผ่านพ้นแล้ววันหนึ่ง เราภูมิใจในความเป็นคนเราต้องไม่ตาย ไม่ว่าจะยังไง เราต้องไม่ตาย ไม่ว่ายังไงสู้ ต้องสู้ ต้องรอด ไม่สู้ก็ไม่รอดต้องสู้ ต้องรอด ไม่สู้ก็ไม่รอดต้องสู้ ต้องรอด ไม่สู้ก็ไม่รอดต้องสู้ ต้องรอด ไม่สู้ก็จะไม่รอดเราจะต้องสู้ ต้องรอด(*)แม้เลือนลาง แม้หนทาง มีเพียงหนึ่งในล้านก็ตามยังฝืนชะตาดิ้นรนทุกอย่าง ยังคอยสั่งตัวเอง เราจะไม่ตายต้องสู้ ต้องรอด เราจะไม่ตายต้องสู้ ต้องรอด เราต้องรอดตายต้องสู้ ต้องรอด เราจะไม่ตายต้องสู้ ต้องรอด เราจะต้องรอด ต้องไม่ตาย
Report lyrics