.

เหตุเพราะ (Satisfy 2000) Lyrics

เหตุเพราะว่าคนๆ ดิ้นรนแสวงหา สิ่งที่ผ่านเข้ามาๆ เหตุเพราะว่าคนๆ คิดว่าเข้าใจตัวเองดีพอ ว่าตัวกูดี ตัวกูแน่ ทีแท้ แต่ที่แท้จริง...ว่ามันไม่จริงๆ เหตุเพราะว่าคนๆ คิดว่าควบคุมมันได้ แต่แล้วไม่เป็นดั่งใจ มันแทรกซึมเข้ามา แต่ที่แท้จริง...ว่ามันไม่จริง เหตุเพราะว่าคนๆ คิดว่าควบคุมมันได้ แต่แล้วไม่เป็นดั่งใจ แต่ที่แท้จริง...ว่ามันไม่จริงๆ เหตุเพราะว่าคนๆ คิดว่าควบคุมมันได้ แต่แล้วไม่เป็นดั่งใจ
Report lyrics