.

เข็มทิศ (The Way 2007) Lyrics

ในความเหน็บหนาว หนทางที่ฉันเผชิญอยู่
มีใครจะรู้ .. ว่ามันเดียวดายสักเพียงไหน
ท่ามกลางคืนวัน ที่ฝันโดยไม่มีใคร อยู่ข้างกาย
สู้ลำพังตลอดมา
จนความมืดมิด มันปิดตาฉันให้หลงทาง
ทุกสิ่งอ้างว้าง แต่ฉันต้องการเพียงความหวัง
เข็มทิศนำทางที่พาฉันเดินก้าวไป
สู่โลกที่มันกว้างใหญ่อีกครั้งสักที

จะมีใครสักคนไหม ที่พร้อมนำทางให้เราพบ เจอวันดีดี
ช่วยเปลี่ยนให้ความมืดมิดในวันวันนี้ ให้ฉันพบทางเดินที่สดใสสักวัน
ฉันต้องการเพียงสักคน
ในความเหนื่อยล้า
หนทางที่ฉันต้องเดินอยู่ มีใครจะรู้
มันทรมานสักเพียงไหน
เข็มทิศนำทาง ช่วยพาฉันเดินก้าวไป
จากโลกที่มันมืดมน แห่งนี้สักที

จะมีใครสักคนไหม ที่พร้อมนำทางให้เราพบคืนวันดีดี
ช่วยเปลี่ยนให้ความมืดมิดในวันวันนี้
ให้ฉันพบทางเดินที่สดใสอีกครั้ง
ฉันยังคงรอ
ฝันที่เลือนลาง แม้จะไกลเท่าไร หากยังมองเห็นทาง ฉันพร้อมจะไป

จะมีใครสักคนไหม ที่พร้อมนำทางให้เราพบเจอวันดีดี
ช่วยเปลี่ยนให้ความมืดมิดในวันวันนี้
ให้ฉันพบทางเดินที่สดใสสักวัน

มันจะมีสักทางไหม เข็มทิศช่วยพาฉันไปให้พบคืนวันดีดี
ช่วยเปลี่ยนให้ความมืดมิดในวันวันนี้
เป็นวันที่เรามีความสดใสอีกครั้ง ฉันยังคงรอ
Report lyrics