.

ฝุ่น (Satisfy 2000) Lyrics

ยังมีอีกหลายคนสับสนที่หัวใจ ยังมีอีกเยอะที่ยังไม่เข้าใจ
จงมองออกไป ออกไปข้างหน้า แล้วจะรู้ว่าควรจะทำอย่างไร

แล้วจะรู้ว่าควรจะทำอย่างไร แล้วจะรู้ว่าควรจะทำอย่างไร
แล้วจะรู้ว่าควรจะทำอย่างไร แล้วจะรู้ว่าควรจะทำอย่างไร
มันจะเกิดความวุ่นวาย จะมาเกิดจริงๆ
สับสนวุ่นวาย

เริ่มต้นใหม่ เริ่มต้นใหม่ จริงๆจังๆ เจ็บแล้วจำ สำเร็จค่อยว่าอีกที
นี้คือบทเรียนพากเพียรทำต่อไป แม้จะแสนไกลจะก้าวไปยังข้างหน้า
แม้จะแสนไกลจะก้าวไปยังข้างหน้า แม้จะแสนไกลจะก้าวไปยังข้างหน้า
แม้จะแสนไกลจะก้าวไปยังข้างหน้า แม้จะแสนไกลจะก้าวไปยังข้างหน้า

มันจะเกิดความวุ่นวาย จะมาเกิดจริงๆ
มันจะเกิดความวุ่นวาย ก็ไม่เคยเป็นผล
มันจะเกิดความวุ่นวาย ก็ไม่เคยเป็นผล
สับสนวุ่นวาย

มันจะเกิดความวุ่นวาย จะมาเกิดจริงๆ
มันจะเกิดความวุ่นวาย ก็ไม่เคยเป็นผล
มันจะเกิดความวุ่นวาย ก็ไม่เคยเป็นผล
สับสนวุ่นวาย
สับสนวุ่นวาย สับสนวุ่นวาย
สับสนวุ่นวาย สับสนวุ่นวาย
สับสนวุ่นวาย สับสนวุ่นวาย
สับสนวุ่นวาย สับสนวุ่นวาย
Report lyrics