יהודה פוליקר Lyrics

אפר ואבק
(2008)
 1. אפר ואבק
 2. חלון לים התיכון
 3. כשתגדל
 4. שיר אחרי הגשם
 5. פרחים ברוח
 6. התחנה הקטנה טרבלינקה
 7. ילל
 8. רדיו רמאללה
 9. אהבה הורגת
 10. מכאן ועד בכלל
 11. קול מארץ הרוח
 12. בגלל
 13. אחרי המלחמה
 14. ילדות בצל הזכרונות
 15. חכי לי סלוניקי
 16. חכי לי סלוניקי
 17. רתיעה וסקרנות
 18. סיפורו של ז'אקו
 19. התחנה הקטנה טרבלינקה
 20. יצירה בהשראת זיכרונות ההורים
 21. סיפורם של הלינה ואברם
 22. עיניים שלי
 23. עיניים שלי
 24. זיכרון ילדות: אבהות מגוננת
 25. זיכרון ילדות: סיוטי לילה
 26. על הפלא שבאנושיות היומיומית
 27. פרחים ברוח
 28. פרחים ברוח
חולם בהקיץ
(1986)
 1. אחרי המלחמה
 2. תני לי לאוכול אותך
 3. פיגה
 4. יאסו פנאיס
 5. אילו הייתי איתך
 6. שיר ערש ישן
 7. בגלמס
 8. ירקדו הבחורים
 9. כפיים
 10. רבטיקה
 11. שותה הכפר
 12. חולם בהקיץ