.

U mom selu širok šor Lyrics

U mom selu širok šor, ledina, ledina
Ne daj nikom u svoj dvor, jedina, jedina
Širok šor, ledina, čuvaj se jedina,
Seoskih mangupa.
U mom selu širok šor, psi laju, psi laju
Pod prozorom tambure sviraju, sviraju
Širok šor, psi laju, tambure sviraju,
Momci cure biraju.
U mom selu širok šor, blato je, blato je,
Vodim draga u tvoj dom svatove, svatove
Širok šor, blato je, izađi na polje
Dočekaj svatove.

U mom selu širok šor, trava je zelena
Ne daj nikom u svoj dom malena, malena
Širok šor, trava je, prilika prava je
Da legneš kraj mene.
Report lyrics