.

Cura i tambura Lyrics

Daj curi daj, što joj srce želi
tamburašu da te razveseli.

Što daš curi i tamburi to zaboravi.
Curu i tamburu ljubi il' ostavi, ljubi il' ostavi.
Curu i tamburu ljubi il' ostavi, ljubi il' ostavi.
Daj curi daj, što se curi snilo
tamburašu koliko ti milo.
Daj curi daj, što je curi drago
tamburašu i srebro i zlato.
Report lyrics