.

Slijepi putnik Lyrics

Ja sam slijepi putnik luksuznom brodu
Uvlačim se tajno sam u potpalublje
Znajuć' da ne me mogu baciti u vodu
Da nestanem trajno, potonem još dublje
Ja sam slijepi putnik bez cilja i karte
Bez znanja posade da plovim morem
Oni svakog časa mogu da me vrate
Il'preko ograde bace morskim psima
Ja sam slijepi putnik u ljubavnoj stvari
Vječno me progone, jesam bez dozvole
Naviko sam na to i više ne marim
Što me kriju one, koje me zavole

......... životu nemam tih ........
ali moram dalje, ovdje nemam mira
Report lyrics