.

Da zna zora Lyrics

Da zna zora, da zna zora
Kako silno ljubim ja
Ne bi zora, ne bi zora
Za godinu svanula
Danju, noću, noću, danju
Rujno vino, pijem ja
A pred zoru, a pred zoru
Pijan, kući idem ja
Da zna zora, da zna zora
Koju dragu ljubim ja
Ne bi zora, ne bi zora
Nikad, rujna, svanula
Report lyrics