.

A svemir miruje Lyrics

Malo umoran prelazim most
Rat je sumoran u grlu kost
Stazom makova hoću u zrak
Sunce javi se ovdje je mrak
Oči dječje u paklu zla
Svi me pitaju gdje sam ja
Više ne pjevam lomi se glas
Svjetlo smiluj se osvijetli nas
A svemir miruje vječno samuje
Mene ne vidi, Bože šta mu je
A svemir ne pada u provalije
Ko da nema me, Bože šta mi je

Malo umoran u paklu zla
Svi me pitaju gdje sam ja
Više ne pjevam lomi se glas
Svijetlo smiluj se osvjetli nas
Report lyrics