.

Doo Wa Ditty (Blow That Thing) Lyrics

Ditty
Dum dum dum dum dum
Bomp-bomp-bomp-bomp-bomp
Bomp-bomp-bomp-de-oop
Bomp-bomp-bomp-de-oop
Girl, I wanna, wanna blow my thing
Ooh...ooh...ooh...
Oh, oh, oh, wanna blow my thing
Ooh...ooh...ooh...
Oh, oh, oh, wanna blow my thing
Ooh...ooh...ooh...

Do your thing
Just do your thing
Do your thing
Just do your thing
Just do your thing
Do your thing

Said I wanna blow (Doo wa)
Just let me blow (Doo wa ditty)
Blow my thing, baby
Blow my thing (Doo wa ditty)

Said I wanna blow (Doo wa)
Just let me blow (Doo wa ditty)
Blow my thing, baby
Blow my thing (Doo wa ditty)
Said I wanna blow (Doo wa)
Just let me blow (Doo wa ditty)
Blow my thing, baby
Blow my thing (Doo wa ditty)

Just do your thing
Do your thing
Just do your thing
Just do your thing
Just do your thing
Just do your thing
Just do your thing

Ooh...
Let me blow my thing
Ooh...
Wanna blow my thing, baby
Shoo...
Now dig my funky thing
Boom
Bomp-bomp-bomp-bomp-bomp
Bomp-bomp-bomp-bomp-bomp
Bomp-bomp-bomp-de-oop
Dip-dip-dip-dip-doo
Bomp-bomp-bomp-bomp-bomp
Bomp-bomp-bomp-bomp-bomp
Bomp-bomp-bomp-de-oop
Dip-dip-dip-dip-doo

Said I wanna blow (Doo wa)
Just let me blow (Doo wa ditty)
Blow my thing, baby
Blow my thing (Doo wa ditty)

Said I wanna blow (Doo wa)
Just let me blow (Doo wa ditty)
Blow my thing, baby
Blow my thing (Doo wa ditty)

Said I wanna blow (Doo wa)
Just let me blow (Doo wa ditty)
Blow my thing, baby
Blow my thing (Doo wa ditty)
Report lyrics