.

Loliwe Lyrics

"Loliwe"
(with English Translation)

uLoliwe wayidudula ["the train is pushing"]
uLoliwe wayidudula
uLoliwe wayidudula
Nang'esiza ["here it comes"]
uLoliwe wayidudula
uLoliwe wayidudula
uLoliwe wayidudula
Nang'esiza

Sul'ezonyembezi mntakwethu ["wipe those tears off, loved one"]
Sul'ezonyembezi mntakwethu
Sul'ezonyembezi mntakwethu
Nang'esiza
Sul'ezonyembezi mntakwethu
Sul'ezonyembezi mntakwethu
Sul'ezonyembezi mntakwethu
Nang'esiza

uLoliwe wayidudula
uLoliwe wayidudula
uLoliwe wayidudula
Nang'esiza
uLoliwe wayidudula
uLoliwe wayidudula
uLoliwe wayidudula
Nang'esiza
Phezulu, eNkosini ["in Heaven, in the Lord"]
Kuhlal 'ingcwele zodwa ["lives only the holy"]
Mawufuna ukuya khona, thandaza ["if you want to go there, pray"]
Phezulu, eNkosini
Kuhlal 'ingcwele zodwa
Mawufuna ukuya khona, thandaza

uLoliwe wayidudula
uLoliwe wayidudula
uLoliwe wayidudula
Nang'esiza
uLoliwe wayidudula
uLoliwe wayidudula
uLoliwe wayidudula
Nang'esiza
Sul'ezonyembezi mntakwethu
Sul'ezonyembezi mntakwethu
Sul'ezonyembezi mntakwethu
Nang'esiza
Sul'ezonyembezi mntakwethu
Sul'ezonyembezi mntakwethu
Sul'ezonyembezi mntakwethu
Nang'esiza

Phezulu, eNkosini
Kuhlal 'ingcwele zodwa
Mawufuna ukuya khona, thandaza
Phezulu, eNkosini
Kuhlal 'ingcwele zodwa
Mawufuna ukuya khona, thandaza
Report lyrics
Loliwe (2011)
Destiny Umthwalo Loliwe Xa Bendingena Mama Ndize Incwad'encane Lengoma My Guitar Thekwana Away Brand New Day Shine