.

Paiseh Lyrics

Mana Tahu
Mana Satu
Mana Helah
Mana Tipu
Mana Tahu
Mana Satu
Mana Gertak
Mana Tahu

Mana Tahu
Mana Satu
Mana Harta
Mana Palsu
Salah Taji
Kena Sumbu
Paiseh
Salah Hari
Makan Debu
Paiseh
Mana Tahu
Mana Satu
Mana Orang
Mana Hantu
Hantu
Report lyrics