.

įkąsk mAn! Lyrics

Neigiami tonai progreso fone
Gašliai kėsinas užgrobti mane
Neperšviečia saulė švininių vokų
Naujosios aušros fantazijose
Aš klaidžioju stepėm negyvų vaizdų
Juos mena ligota užkrėsta atmintis
Suspausti lūpas, užmerkti akis
Su nerimo maršu aš išlaužiu duris

Įkask man
Įkask, įkask, pasakyk, kad aš sapnuoju
Keičiasi greitis, spalvos ir skonis
Įkask man, įkask
Perversmo nuojauta kūnuose plinta
Ji blaškos po mano spindulinius sapnus
Tik jais dar beliko su tavim dalintis
Sąmonei traiškant geismus blankius

Potvykio skalė aukščiau leistinos
Išbrinkusios venos ant mano kaktos
Mane retransliuoja visomis bangomis
Nes aš gavau dozę plastikinės tiesos
Įkask man
Įkask, įkask, pasakyk, kad aš sapnuoju
Keičiasi greitis, spalvos ir skonis
Įkask man, įkask
Report lyrics
psyCHoholic bAstard creW (2005)
įkąsk mAn! bms: bLood, money & SEX perVert meSSiah 2005 vienuolė ir vibratorius alte und neue маМА, мы все сошли с Ума geLuonis the passion of lovers uniSEXual super HERÖES deathwish sUck XESS [success] in memoriam [dedicated to Genadijus Savickis (SaprophyteS) Rest in peace...] įkąsk man! [remixed by M. Budnikas of Mano Juodoji Sesuo]