.

Durmité Lyrics

Dúrmite, fíu de l'alma
que velo'l to suañu
palomina de blancu
que nun tien aleru.
Agora non, mío neñu.
Agora non,
agora non, mío neñu.

Si viniera'l to padre
que yera tan buenu
collarinos de plata
punxérate al cuellu.
Agora non, mío neñu.
Agora non,
agora non, mío neñu.

El que llame a la puerte
que venga mañana,
porque'l padre del neñu
cruzó la montaña
Agora non, mío neñu.
Agora non,
agora non, mío neñu.
Report lyrics
Lliendes (2006)
Lliendes Valsiau de San Andrés Valdescabres Dúrmite Elexía Ñubes 1934 Inda Lloza Trasmerana
Top Xera Lyrics