.

Ending Lyrics

Eg heiter Terje Bakken
Helga er min mor
og Erll han er min bror
Vi bur på ein plass
der som ingen skulle tru
at nokon kunne bu
Og plassen heiter
Uren, Luren, Himmelturen,
Steinrøys, Steinrøys, Sveltihel!

Eg heiter Terje Bakken
Helga er mon mor
og Erll han er min bror
Vi bur på ein plass
der som ingen skulle tru
at nokon kunne bu
Og plassen heiter
Uren, Luren, Himmelturen,
Steinrøys, Steinrøys, Sveltihel!

Og vinteren kan jamt ikkje
vera oss for god
med frost og fok og snjo
då kan det ofte over dei
fjorten dagar gå
som me ikkje folk får sjå
Og plassen heiter
Uren, Luren, Himmelturen,
Steinrøys, Steinrøys, Sveltihel!
Eg heiter Terje Bakken
Helga er mon mor
og Erll han er min bror
Vi bur på ein plass
der som ingen skulle tru
at nokon kunne bu
Og plassen heiter
Uren, Luren, Himmelturen,
Steinrøys, Steinrøys, Sveltihel!

----
My name is Terje Bakken,
Helga is my mother
and Erll, he is my brother.
We live in a place
that none would believe
that anyone Could live.
The place is called
Uren, Luren, Himmelturen.
Steinrøys, Steinrøys, starving to death!

And winter is not good for us.
With frost, winds and snow.
And then it can often go over 14 days
Without seeing people

And the place is called
Uren, Luren, Himmelturen,
Steinrøys, Steinrøys, Starving to death!

Steinrøys:pile of rocks formed at the bottom of a mountain
Report lyrics