.

Hednad i ulvermånens tecken Lyrics

[Musik & Lyric by Vintersorg]

När ulvermånen ånyo står
En töckenslöja flätas runt Odens präster
Ordkarg ritsång ohednad når
Från s*****ynets kanter av modstyrkta gäster
Mot stjärnprakt höjs nu mjödfyllda stop
Sermonimästaren akallar vargens tecken
Fadersögat skådar hedninskt dop
Gästabudet hålls vi den källfriska bäcken
Report lyrics