.

Spelujem ti ispriku Lyrics

Dobio sam zabranu
šaputanja i mrmljanja
opomenu izbora.
Nakon dugih šutanja
povučen sasvim duboko
ne pamtim razlog durenju...

Zalijepljen za kuteve
rasklimane stolice
zaustavljen u traženju...

Spelujem ti ispriku
za svaku malu laž...

Nepokretnih koraka
stojim ti nad posteljom.
Prizivam da ostaneš!
Prizivam da ostaneš!

Spelujem ti ispriku
za svaku malu laž!

Svojih ruku pravim omču
da se objesim za tebe,
objesim za tebe!

Za riječi crtam usne,
za glas ti pišem uši.
Da li dišeš dok te ljubim?!
Da li znaš da te gušim?!
Nepokretnih koraka
stojim ti nad posteljom.
Prizivam da ostaneš...

Prizivam da ostaneš
pod svom težinom tračeva
na putu svojih predaka
ispod lica skrivena,
gdje zauvijek ja
spelujem ti ispriku
za svaku novu laž!

(2x)
Svojih ruku pravim omču
da se objesim za tebe,
objesim za tebe!
Za riječi crtam usne,
za glas ti pišem uši.
Da li dišeš dok te ljubim?!
Da li znaš da te gušim?!

(Solo)

Spelujem ti ispriku
za svaku novu laž!

Svojih ruku pravim omču
da se objesim za tebe,
objesim za tebe!

Za riječi crtam usne,
za glas ti pišem uši.
Da li dišeš dok te ljubim?!
Da li znaš da te gušim?!
Report lyrics