.

Privatni Romeo Lyrics

Na krevetu vražijem
još samo šutnjom priča se
lijek za vrijeme ne postoji
A tanki konci navike
kao kapak prozirni
snove su nam prekrili

Pa promjena za promjenom
u sobi miris dosade
poželjeli smo previše

Kad Romeo se odmori
sa srca skine prašinu
ponovo ćeš letjeti
Znam, zauvijek
uz tebe budi se
tvoj privatni Romeo
[x2]

Pa promjena za promjenom
u sobi miris dosade
poželjeli smo previše
Kad Romeo se odmori
sa srca skine prašinu
ponovo ćeš letjeti

Znam, zauvijek
uz tebe budi se
tvoj privatni Romeo
[x5]

Uz tebe budi se
tvoj privatni Romeo
Tvoj, tvoj, tvoj, tvoj...
Report lyrics