.

Wings of Destiny Lyrics

Day has gone but I'm still here with you
my sweet rose my green hills
beloved sea, lakes and sky
beloved mother earth
Silent land erase my thoughts
I would lose myself in you, whole in you
caress me and my soul while I close my eyes

On wings of destiny
through virgin skies
to far horizons I will fly

Dear peaceful land, dear mother earth
caress my soul while I close my eyes

On wings of destiny
through virgin skies
to far horizons I will fly
On wings of destiny
through virgin skies
to far horizons I will fly

=======================
Ngày đã qua nhưng ta vẫn còn đây cùng người
Những cánh hồng đằm thắm, những ngọn đồi xanh xanh
Biển cả bao la, mặt nước và bầu trời
Cả đất mẹ yêu dấu.

Vùng đất lặng câm đã xóa tan mọi suy nghĩ của ta
Ta sẽ hòa mình vào người, trọn ven cho người
Hãy bảo vệ ta, linh hồn ta khi ta nhắm mắt.
Trên đôi cánh của số phận
Băng qua bầu trời trắng trong
Để đến những chân trời xa xa.

Hỡi vùng đất hòa bình, hỡi đất mẹ dấu yêu
Hãy bảo vệ ta, linh hồn ta khi ta nhắm mắt.

Trên đôi cánh của số phận
Băng qua bầu trời trắng trong
Để đến những chân trời xa xa.

Trên đôi cánh của số phận
Băng qua bầu trời trắng trong
Để đến những chân trời xa xa.
Report lyrics