.

Mộ gió Lyrics

Đại dương kia xa nghìn trùng
Bão táp đưa người đi , không bao giờ trở lại
Sóng kêu gào khóc thương vì nỗi xót xa
Biển hoang sóng vỗ sao lạnh lùng quá
Chỉ còn đó những ngôi mộ gió không người
Nỗi xót xa cho người đã khuất.
Thân xác phiêu du (hư hao) trôi dạt đến nơi nào?
Còn linh hồn oan thán nơi đây?
Trôi dạt đến nơi nào?
Đấng trên cao có thấu những nỗi đau.
Linh hồn kia! ta khóc cho phận người
Linh hồn kia! năm tháng trôi về đâu?
Linh hồn kia! ta khóc cho phận người
Linh hồn kia! tan tác muôn trùng xa ...
Report lyrics