.

Lời nguyền Lyrics

Không gian quanh đây như đang đi đâu
Bao nhiêu thương đau sao cứ đến đây
Như bao cơn mơ đang níu kéo ta
Ngươi đã đến rồi sao ?
Nguơi đã đến thật sao ?
Hãy mang đến trần gian
Những khúc nhạc hoang tàn
Bao nhiêu năm không thấy ánh sáng mới biết mặt trời màu đen
Đi trong đe^m u ám bóng tối mới biết loài người cuồng điên
Chuông ngân vang tha đến chiếc bóng phán xét định mệnh trần gian
Ta không quên ai đã ác ý lời nguyền thù hằn ngày xưa
Ta là linh hồn cho chúng bay nhàu nát
Tội lỗi trần gian là sức mạnh vĩnh hằng
Cứ giết nhau đi cho mặt trời thêm tối
Cứ giết nhau đi cho linh hồn thêm đau
CHEL_23
Report lyrics