.

Compass Lyrics

Du kan om du vil
Ingen kan ta ditt valg
Bare plante tvil
Det er så mange veier å gå
Mange mål som kan nåes om du våger
å tro på at du har det som skal til
Vi har alle tvil
Spørsmål om valg
Er dette det du vil
Det er så mange hensyn å ta
Mange strenger som drar hver sin retning
Frykten for feiltrinn kan mørklegge alt

Vi har alle tvil
Men det vakreste du har
Er et lys som skinner klart
Og det bor det inne i deg
Et kompass som lyser opp din natt

De vet ingenting
De har ingen svar
Det er det kun du som har
Det er så mange veier å gå
Mange mål som kan nåes om du våger
å tro på at du har det som skal til
Vi har alle tvil

Men det vakreste du har
Er et lys som skinner klart
Og det bor det inne i deg
Et kompass som lyser opp din natt
Men det vakreste du har
Er et lys som skinner klart
Og det bor det inne i deg
Et kompass som lyser opp din natt
Report lyrics
Miracles (2014)
Miracles Eria Compass Sun Gazer Eyes Closing Fountain of Life Stay Men of Honor My Freedom Perfect Love Lux Aeterna I Love You Forever Color the Sky Forever in My Dreams Breath of Cold Air Heart Wind Queen Northern Pastures Science Lost in Las Vegas Compass
Top Two Steps From Hell feat. Merethe Soltvedt Lyrics