.

ON&ON Lyrics

.

[영웅] 그런 사랑해 본적 있나요
[Hero] คือ รอน ซา รัง เฮ บน จอ กิซ นา โย
[Hero] คุณเคยมีรักที่แท้จริงไหม
한 사람만을 끝없이 원하고 기다리고
ฮัน ซา รัม มา นึล กึท ทอบ ชี วอน ฮา โก คี ดา รี โก
คนๆเดียวที่อยากได้มา ที่จะรอ

사랑하는 영화 같은 사랑
ซา รัง ฮา นึน ยอง ฮวา กา ทึน ซา รัง
ที่รักเหมือนในภาพยนตร์

[시아] 많은 사람들이 기다리다 지쳐 "진실 된 사랑은 존재하지 않는다"
[Xiah] มา นึน ซา รัม ดึ ลี คี ดา รี ดา จี ชยอ " ชิน ชิล ดเวน ซา รา งึน ชน เจ ฮา จี อา นึน ดา "
[Xiah] หลายคนเหนื่อยที่จะรอกับคำที่ว่า " ไม่มีทางที่รักจะเป็นจริง"

고 말하죠 하지만 그건 거짓이죠
โก มา ลา จโย ฮา จี มัน คือ กอน คอ จี ชี จโย
ยังไงก็ตาม มันก็เป็นคำโกหก

[믹키] She's like the wind that comes by
[Micky] She's like the wind that comes by
[Micky] เธอเปรียบเสมือนสายลมที่พัดผ่านเข้ามา

[최강] 항상 그리던 사랑 내겐 있죠
[Max] ฮัง ซัง คือ รี ดอน ซา รัง เน เกน อิซ จโย
[Max] ฉันจะมีรักนี้ตลอดไป

*[영웅] 오랫동안 기다려왔죠 누군가를 그리워했죠 내 곁에 있는 그녀를
*[Hero] โอ เรซ ทง อัน คี ดา รยอ วัซ จโย นู กุน กา ลึล คือ รี วอ เฮซ จโย เน กยอต เท อิซ นึน คือ นยอ ลึล
รอมานานแสนนาน ใครที่ฉันคิดถึง คนพิเศษที่อยู่ข้างกายฉัน

my love for you goes on and on and on
รักของฉันที่ให้กับเธอจะคงอยู่ต่อไป...ต่อไป

[믹키] 움직이지 않는 나무처럼
[Micky] อุม จิ กี จี อา นึน นา มู ชอ รอม

[Micky] ไม่เคลื่อนไปไหนเหมือนต้นไม้

오랫동안 그대 곁에서 그늘이 되어 줄께요
โอ เรซ ทง อัน คือ เด กยอต เท ซอ คึ นึ ลี ดเว ออ จุล เก โย
จะเป็นเงาอยู่ข้างตัวเธอไปนานๆ

내 사랑은 goes on and on and on
เน ซา รา งึน goes on and on and on
รักของฉัน จะคงอยู่ต่อไป...ต่อไป

[유노] 사랑한다는 말 하지 않아도
[U-know] ซา รัง ฮัน ดา นึน มา ลา จี อา นา โด
[U-know] แม้ฉันไม่ได้เอ่ยคำรัก

그녀에게 맘 전할 수 있다면 괜찮아요
คือ นยอ เอ เก มัม ชอน ฮัล ซู อิซ ตา มยอน คเวน ชา นา โย
ก็สามารถบอกให้หัวใจเธอคนนั้นรู้ได้ มันก็ไม่เป็นไร

그녀 역시 그 맘 느끼겠죠
คือ นยอ ยอก ชี คือ มัม นือ กี เกซ จโย
เธอก็รู้ถึงหัวใจของฉันได้ด้วยเช่นกัน

[최강] 말로는 설명 할 순 없나 봐요 영혼의 대화 같은건가 봐요
[Max] มัล โล นึน ซอล มยอง ฮัล ซุน ออม นา บวา โย ยอง โฮ เน เด ฮวา กา ทึน กอน กา บวา โย
[Max] มันไม่เห็นด้วยการพูดอธิบายหรอก แต่เป็นสิ่งที่เหมือนการพูดคุยด้วยจิตวิญญาณ
2 become One 삶에 가장 큰 이유겠죠
2 become One ซัล เม คา จัง คึน อี ยู เกซ จโย
2 รวมเป็น 1 เป็นความหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต

[믹키] She's like the sunrise in my life
[Micky] She's like the sunrise in my life
[Micky] เธอเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ที่ทอแสงในชีวิตของฉัน

[영웅] 하루하루 삶이 기대 되요 그녀만 있으면
[Hero] ฮา รู ฮา รู ซัล มี คี เด ดเว โย คือ นยอ มัน อิซ ซึ มยอน
[Hero] เป็นที่พึ่งพิงของชีวิตในแต่ละวันที่ผ่านไป เวลาที่มีเธอคนนั้นอยู่

**[시아] 오랫동안 기다려왔죠 누군가를 그리워했죠 내 곁에 있는 그녀를
*[Xiah] โอ เรซ ทง อัน คี ดา รยอ วัซ จโย นู กุน กา ลึล คือ รี วอ เฮซ จโย เน กยอต เท อิซ นึน คือ นยอ ลึล
อมานานแสนนาน ใครที่ฉันคิดถึง คนพิเศษที่อยู่ข้างกายฉัน

my love for you goes on and on and on
รักของฉันที่ให้กับเธอจะคงอยู่ต่อไป...ต่อไป

[최강] 한편의 소설처럼
[Max] ฮัน พยอ เน โซ ซอล ชอ รอม
[Max] ในอีกด้านของชีวิตเหมือนในนิยาย

그대 삶에 멋있는 주인공이 되어서
감동을 선물할께요
คึ เด ซัล เม มอ ชิซ นึน ชู อิน โก งี ทเว ออ ซอ
คัม โด งึล ซอน มุล ฮัล เก โย
ผมจะเป็นวีรบุรุษให้คุณ จะเป็นของขวัญที่น่าประทับใจให้คุณ

내 사랑은 goes on and on and on
เน ซา รา งึน goes on and on and on
รักของฉันจะคงอยู่ต่อไป...ต่อไป

(Hum)[시아] 우리 사랑이 (Hum)
(Hum)[Xiah] อู รี ซา รัง งี (Hum)
(Hum)[Xiah] รักของเรา (Hum)

[유노] 변치 않기를
[U-know] พยอน ชี อัน กี ลึล
[U-know] จะไม่เปลี่ยนไป
(Hum)[믹키] 기도 드려요 (Hum)
(Hum)[Micky] คี โด ทึอ รยอ โย (Hum)
(Hum)[Micky] ฉันจะอธิษฐานให้เธอ (Hum)

[최강] 영원하기를
[Max] ยอง วอน ฮา กี ลึล
[Max] ตลอดไป

[영웅] Girl, 우리 앞에 어려움과 슬픔도 어둠과 함께 사라져요
[Hero] Girl, อู รี อา เพ ออ รยอ อุม กวา ซึล พึม โด ออ ดุม กวา ฮัม เก ซา รา จยอ โย
[Hero] Girl, ไม่ว่าความยากลำบากกับความมืดมิด และความโศกเศร้าที่อยู่ตรงหน้าเรา เราจะอยู่ด้วยกัน

*[영웅] 오랫동안 기다려왔죠 누군가를 그리워했죠 내 곁에 있는 그녀를
*[Hero] โอ เรซ ทง อัน คี ดา รยอ วัซ จโย นู กุน กา ลึล คือ รี วอ เฮซ จโย เน กยอต เท อิซ นึน คือ นยอ ลึล
*[Hero] รอมานานแสนนาน ใครที่ฉันคิดถึง คนพิเศษที่อยู่ข้างกายฉัน

my love for you goes on and on and on
รักของฉันที่ให้กับเธอจะคงอยู่ต่อไป...ต่อไป

[믹키] 움직이지 않는 나무처럼
[Micky] อุม จิ กี จี อา นึน นา มู ชอ รอม
[Micky] ไม่เคลื่อนไปไหนเหมือนต้นไม้

오랫동안 그대 곁에서 그늘이 되어 줄께요
โอ เรซ ทง อัน คือ เด กยอต เท ซอ คึ นึ ลี ดเว ออ จุล เก โย
จะเป็นเงาอยู่ข้างตัวเธอไปนานๆ

내 사랑은 goes on and on and on
เน ซา รา งึน goes on and on and on
รักของฉันจะคงอยู่ต่อไป...ต่อไป

**[시아] 오랫동안 기다려왔죠 누군가를 그리워했죠
내 곁에 있는 그녀를
*[Xiah] โอ เรซ ทง อัน คี ดา รยอ วัซ จโย นู กุน กา ลึล คือ รี วอ เฮซ จโย เน กยอต เท อิซ นึน คือ นยอ ลึล
**[Xiah] รอมานานแสนนาน ใครที่ฉันคิดถึง คนพิเศษที่อยู่ข้างกายฉัน

my love for you goes on and on and on
รักของฉันที่ให้กับเธอจะคงอยู่ต่อไป...ต่อไป

[최강] 한편의 소설처럼
[Max] ฮัน พยอ เน โซ ซอล ชอ รอม
คัม โด งึล ซอน มุล ฮัล เก โย
[Max] ในอีกด้านของชีวิต เธอเป็นดั่งนวนิยาย

그대 삶에 멋있는 주인공이 되어서 감동을 선물할께요
คึ เด ซัล เม มอ ชิซ นึน ชู อิน โก งี ทเว ออ ซอ
เป็นนางเอกที่สะดุดตา เป็นของขวัญที่น่าซาบซึ้ง

내 사랑은 goes on and on and on
เน ซา รา งึน goes on and on and on
รักของฉันจะคงอยู่ต่อไป...ต่อไป
Report lyrics