.

세상에 단 하나뿐인 마음 (You're my miracle) Lyrics

[ยูชอน] My love 내 맘을 열어봐
My love เน มา มึล ยอ รอ บวา
ที่รัก...คุณเปิดหัวใจของผม
그 안에 크고 작은 니가 있어 너에게만 보여주는 거야
คือ อา เน คือ โก ชา กึน นี กา อิท ซอ นอ เอ เก มัน โพ ยอ จู นึน กอ ยา
ภายในนั้นมีคุณอยู่ คุณคนเดียวเท่านั้นที่ผมจะมอง

[แจจุง] 어두운 내 삶 속에
ออ ดู อุน เน ซัล โซ เก
ในชีวิตที่มืดมนของผมนั้น

너의 존재는 밤하늘을 밝혀주는 별들처럼
นอ เอ ชน เจ นึน พัม ฮา นือ รึล พัล ชยอ จู นึน พยอล ดึล ชอ รอม
คุณเปรียบเสมือนดวงดาวสว่างไสวบนท้องฟ้า

내게 소망 주고 있어
เน เก โซ มัง จู โก อิท ซอ
คุณมอบความหวังให้กับผม

[ยุนโฮ] 언제부턴가 어른이 된
ออน เจ บู ทอน กา ออ รือ นี ทเวน
เมื่อผมอายุมากขึ้น

내게 세상은 봐주지 않더라 거짓과 실패로
เน เก เซ ซา งึน บวา ชู จี อัน ทอ รา คอ จิท กวา ชิล เพ โร
โลกใบนี้คงจะไม่ได้มอบอะไรให้กับผมอีก ทั้งการโกหกหลอกลวง ความล้มเหลว

인해 미래의 기대도 다 버렸다
อัน เฮ มี เร เอ คี เท โด ทา บอ รยอท ตา
ผมจะทิ้งความหวังในอนาคตไปให้หมด

[จุนซู] 이런 내게 나 같은 놈에게 넌 천사처럼
อี รอน เน เก นา คา ทึน โน เม เก นอน ชอน ซา ชอ รอม
สำหรับคนอย่างผมแล้ว คุณเปรียบเสมือนนางฟ้าของผม

다가와 내 속 깊이 묻어둔 마법을 풀었지
ทา กา วา เน สก คี พี มู ดอ ดุน มา พอ บึล พู รอท จี
คุณเข้ามาในใจของผมและนำพาสิ่งชั่วร้ายออกไป

[ชางมิน] Cause you're my miracle
Cause you're my miracle
เพราะคุณคือปาฏิหารย์ของผม

너만 있으면 온 세상은 하얀색 꿈으로 변하지
นอ มัน อิท ซือ มยอน อน เซ ซา งึน ฮา ยัน เสก กู มือ โร พยอน ฮา จี
ขอเพียงแค่มีคุณ โลกใบนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นสีขาวเหมือนกับฝัน

그거 아니 널 너무 사랑하는 마음
คือ กอน อา นี นอล นอ มู ซา รัง ฮา นึน มา อึม
ใจของผมรักคุณมากเหลือเกิน

보여주지 못해 늘 미안할 뿐이야
โพ ยอ ชู จี มท เท นึล มี อัน ฮัล ปู นี ยา
แต่ไม่อาจจะแสดงให้คุณเห็นได้ รู้สึกเสียใจจริงๆ

[ชางมิน] 하루는 힘든 삶에 지쳐 너와 심하게
ฮา รู นึน ฮิม ดึน ซัล เม ชี ชยอ นอ วา ชิม ฮา เก
วันเวลาที่แสนลำบากเหล่านั้น หลังจากที่ทะเลาะกับคุณแล้ว
다툰 후에 니가 떠날까봐 두려워한 적 있었어 (I won't let you go)
ทา ทุน ฮู เอ นี กา ตอ นัล กา บวา ทู รยอ วอ ฮัน จอก อิท ซอท ซอ (I won't let you go)
ผมก็กลัวว่าคุณจะจากผมไป (ผมจะไม่ปล่อยให้คุณไป)

[ยุนโฮ] 그렇게 상처만 주는 날 위해 가장
คือ ร๊อ เค ซัง ชอ มัน จู นึน นัล วี เฮ คา จัง
บาดแผลที่ผมได้รับมานั้น เพียงแค่คุณมอบรอยยิ้มที่สวยงามที่สุดให้กับผม

예쁜 미소 주는 널 위해 난 오늘을 살아가고 있어
เย ปึน มี โซ จู นึน นอล วี เฮ นัน โอ นือ รึล ซา รา คา โก อิท ซอ
ทำให้ผมมีชีวิตอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้

[ยูชอน] 영원할 것 같은 인생은 한 순간 바람과 함께 사라지고
ยอง วอน ฮัล กอท คา ทึน อิน เซ งึน ฮัน ซุน กัน พา รัม กวา ฮัม เก ซา รา จี โก
ชีวิตที่คิดว่าจะมีตลอดไปนั้น ซักวันหนึ่งอาจจะไปพร้อมกับสายลม

[ชางมิน] 사람들은 실망과 상처로 변해버린 날 떠나버려도
ซา รัม ดือ รึน ชิล มัง กวา ซัง ชอ โร พยอน เฮ บอ ริน นัล ตอ นา บอ รยอ โด
ถ้าคนเราเปลี่ยน ก็จะจากผมไปหลงเหลือไว้เพียงแค่บาดแผลและความผิดหวัง

[แจจุง] Wuh~ 너 하나만 (너 하나만)
Wuh~ นอ ฮา นา มัน (นอ ฮา นา มัน)
เพียงแค่คุณ...

너 하나만 나의 세상에 같이 살아준다면
นอ ฮา นา มัน นา เอ เซ ซา เง คา ชี ซา รา จุน ดา มยอน
เพียงแค่คุณอยู่บนโลกนี้กับผม

인생의 가장 거친 파도가 두렵지 않겠지
อิน เซ เง คา จัง กอ ชิน พา โด กา ทู รอบ จี อัน เกท จี
ผมจะไม่กลัวคลื่นสูงที่เข้ามาในชีวิตอีกต่อไป

[จุนซู] Cause you're my miracle
Cause you're my miracle
เพราะคุณคือปาฏิหารย์ของผม

너만 있으면 온 세상은 하얀색 꿈으로 변하지
นอ มัน อิท ซือ มยอน อน เซ ซา งึน ฮา ยัน เสก กู มือ โร พยอน ฮา จี
ขอเพียงแค่มีคุณ โลกใบนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นสีขาวเหมือนกับฝัน
그거 아니 널 너무 사랑하는 마음
คือ กอน อา นี นอล นอ มู ซา รัง ฮา นึน มา อึม
ใจของผมรักคุณมากเหลือเกิน

보여주지 못해 늘 미안할 뿐이야
โพ ยอ ชู จี มท เท นึล มี อัน ฮัล ปู นี ยา
แต่ไม่อาจจะแสดงให้คุณเห็นได้ รู้สึกเสียใจจริงๆ

[ยูชอน] 세상의 수많은 사람 중에
เซ ซา เง ซู มา นึน ซา รัม จู เง
บนโลกนี้มีผู้คนมากมาย

너를 만나게 된 건 It's destiny
นอ รึล มัน นา เก ทเวน กอน It's destiny
แต่ผมกลับได้มาเจอคนอย่างคุณ มันคือพรหมลิขิต

[ชางมิน] 언제까지나 함께 행복할 수 있는 세상을 허락한다면
ออน เจ กา จี นา ฮัม เก เฮง บก คัล ซู อิน นึน เซ ซา งึล ฮอ รัก คัน ดา มยอน
ถ้าคุณยอมให้ผมอยู่อย่างมีความสุขกับคุณตลอดไป

[จุนซู] 널 위해 오래 전 잃었던
นอล วี เฮ โอ เร ชอน อี รอท ตอน
สิ่งที่เคยสูญเสียไปในอดีต

나의 꿈을 다시 찾아갈께
นา เอ กู มึล ทา ชี ชา จา คัล เก
ผมจะตามหาฝันอันนั้นอีกครั้ง

[แจจุง] Cause you're my miracle
Cause you're my miracle
เพราะคุณคือปาฏิหารย์ของผม

너만 있으면 온 세상은 하얀색 꿈으로 변하지
นอ มัน อิท ซือ มยอน อน เซ ซา งึน ฮา ยัน เสก กู มือ โร พยอน ฮา จี
ขอเพียงแค่มีคุณ โลกใบนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นสีขาวเหมือนกับฝัน

그거 아니 널 너무 사랑하는 마음
คือ กอน อา นี นอล นอ มู ซา รัง ฮา นึน มา อึม
ใจของผมรักคุณมากเหลือเกิน

보여주지 못해 늘 미안할 뿐지만
โพ ยอ ชู จี มท เท นึล มี อัน ฮัล ปู นี ยา
แต่ไม่อาจจะแสดงให้คุณเห็นได้ รู้สึกเสียใจจริงๆ แต่ว่า...

약속할께 너와 영원까지 함께 할께
ยัก สก คัล เก นอ วา ยอง วอน กา จี ฮัม เก ฮัล เก
สัญญากับผมนะว่าคุณจะอยู่ด้วยกันกับผมตลอดไป
Report lyrics