.

De dødes attest Lyrics

Ensomme sjeler fra tiden før,
sammen i forførerisk dans,
lokker de til seg av livsrikets frø,
barbarers kristnes og synderes krans.
Livsriket tømmes og danserne danser,
bærer i armer de dødes attest;
kuler som rammet og blodige lanser,
gamle som døde og krigere til hest.
Det finnes ikke blikk i uthulte øyne,
det finnes ikke liv i råtnende hjerter.
Danserne danser til utdødde toner,
mens livsrikets sol slukner og dør.

Mørket senkes over stille orkester,
dansere og syndere faller og dør.
Under mørket hviler menneskelige rester,
alt som er igjen er støv.
Report lyrics