.

Dårskap til Visdom Lyrics

Her tar jeg over en ærefull virken,
her blir jeg Herre og Mann over jord.
Nå bæres salmene ut av kirken,
nå dryppes gresset med ord etter ord.
Her tar jeg over og det med glede,
her blir jeg eneste Sannhet og Far.
I ærbødighet vil jeg mennesket lede
til troskap, respekt for den nye Tsar.
Her tar jeg over som Keiser, Moral,
her blir jeg Vokter og Kriger i ett.
Makten gjør kraften og styrken total,
jeg fører mitt rike med visdom og vett.
Report lyrics