.

When Mountains Fall Lyrics

It was just like yesterday
When you chose to leave and I to stay
It was a warm and sunny day
But my heart felt as heavy as stone
Never told me where you went
Then again I never try to ask
Now I know in life you have one chance
And you better use it well

When the Mountains fall
And the oceans flood
I'm still in search of you
Only thing I want to say
I'm still in love with you

Finally I found your place
Sadly I came three summers late
Now I'm sitting by your grave
And I sing this song for you
When the Mountains fall
And the oceans flood
I'm still in search of you
Only thing I want to say
I'm still in love with you

One last thing I have to say:
I'm still in love with you

Suddenly, I miss U...
-------------------------------
Nó như ngày hôm qua
Khi em chọn cách rời xa, để mình anh ở lại
Là một ngày thật ấm áp và đầy nắng
Nhưng trái tim anh sao thật nặng nề như treo đá trong lòng
Em có bao giờ nói cho anh biết em đã ở đâu
Anh cũng không bao giờ cố thử hỏi em
Giờ anh biết trong cuộc sống em có một cơ hội
và em nên sử dụng nó tốt hơn

Khi những ngọn núi lở
Và thủy triều lên
Anh sẽ vẫn tìm em
Chỉ có một đi�...
Report lyrics