.

Nobody To Love (Radio Edit) Lyrics

I know you're tired of loving, of loving
With nobody to love, nobody, nobody2x
So just grab somebody, no leaving this party
With nobody to love, nobody, nobody
I know you're tired of loving, of loving
With nobody to love, nobody, nobody. 2x
So just grab somebody, no leaving this party
With nobody to love, nobody, nobody
I know you're tired of loving, of loving 2x
With nobody to love, nobody, nobody
So just grab somebody, no leaving this party
With nobody to love, nobody, nobody

I know you're tired of loving, of loving
With nobody to love, nobody, nobody. 2x
So just grab somebody, no leaving this party
With nobody to love, nobody, nobody
Report lyrics