.

Tyst i gläntan Lyrics

Tyst i gläntan, djupt i skogen
Långt från hav och högljudd mås
Där som liten svamp står trogen
Trädets rot i symbios
Trädets rot i symbios
Mjuk mystik där finns i gläntan
Och ett lugn av sådan sort
Att alla tunga tankar förs långt bort
Där i gläntan vill jag vara
Samla dagg i järneks krus
Dricka livsmystikens svala dryck
Långt från världens brus

Månskensglans i benvit färg
Som av grenverk mattats av
Smyckar daggvåt sten och berg
Lik som mossa ris och lav
Lik som mossa ris och lav
Mjuk mystik där finns i gläntan
Och ett lugn av sådan sort
Att alla tunga tankar förs långt bort
Där i gläntan vill jag vara
Samla dagg i järneks krus
Dricka livsmystikens svala dryck
Långt från världens brus
Glänta, min glänta
Ser du hur jag mår?
Hjälp mig i min väntan
Och läk sen mina sår
Och läk sen mina sår

Mjuk mystik där finns i gläntan
Och ett lugn av sådan sort
Att alla tunga tankar förs långt bort
Där i gläntan vill jag vara
Samla dagg i järneks krus
Dricka livsmystikens svala dryck
Långt från världens brus
Report lyrics