.

Bagong Taon Lyrics

Baby rocket
Bakit ang panget ng lipad?
Hindi deretso
Naisip ko tuloy ang buhay kong
Na'ng mawala ka'y
Naging trumpilyong
Paikot-ikot
Hanggang ito'y maubos...
Bagong Taon
Lumang problema
Kailan kaya ako
Liligaya?
Super Lolo
Ba't ka ganyan?
Nambubulabog .
Naisip ko tuloy itong
Lumipas na pag-ibig
Paarang luses na
Pagka-liwa-liwanag
Pagka-iksi-iksi ng buhay...

Bagong Taon
Lumang problema
Kailan kaya tayo magsasama?
Report lyrics
It's Not Easy Being Green (1999)
Grounded Ang Girlfriend Ko Rodeo Shattered Like May Kasalanan Strontium 90 (A Little) Sorry (Should Make Everything Alright) Bagong Taon It's Getting Late Nerbyoso Prodigal Dub 1 & 2 Never Been Better She's So Uncool Homecoming