.

A Love to Share Lyrics

Hey!!!! hey!! hey!! hey!! hey!! hey!!
Hey!!!! hey! hey! hey!! hey!! hey!!.....
Ituring ang iyong sariling
Tagahawi ng ulap
Sa kalangitang kulimlim
Kampanang yayanig
Sa bawat nilalang
Magigising ang lupang
Kulang sa dilig
Ikaw ang magsasabing
Kaya mo to
Tulad ng isang tanglaw
Sa gitna ng bagyo

Isigaw mo sa hangin
Tumindig at magsilbing!!!!!
Liwanag
Liwanag sa Dilim!!!!

Harapin mong magiting
Ang bagong awitin!!
Ikaw ang
Liwanag sa Dilim
wooooo!!!! woooo!!!!!

At sa paghamon mo
Sa agos ng ating kasaysayan
Uukit ka ng bagong daan ow!! ow!!
Ikaw ang aawit ng
Kaya mo to!!!
Sang panalangin
Sa gitna ng gulo
Isigaw mo sa hangin
Tumindig at magsilbing!!
Liwanag
Liwanag sa dilim!!

Harapin mong magiting
Ang bagong awitin
Ikaw ang
Liwanag!!!!!!!!!!!!

Isigaw mo sa hangin
Tumindig at magsilbing
Liwanag sa dilim!!!!!!!!!!

Harapin mong magiting
Ang bagong awitin

Liwanag!!!!!!!!!!!!

Isigaw mo sa hangin
Tumindig at magsilbing!!!!!!!

Liwanag sa dilim!!!!!!!

Harapin mong magiting
Ang bagong awitin

Liwanag sa dilim!!!!!!!
wooo!!! woooo!! woooo!!!
wooo!!! wooo!! wooo!!!

Liwanag sa dilim!!!!!!!!!!
Report lyrics