.

Dooby Dooby Wah Lyrics

Well, dooby-dooby-wah
Oh-oh, dum
Dooby-dooby-dooby-wah
Oh-oh, dum
Dooby-dooby-dooby-wah
Oh-oh, dum-dooby-do
Oh-oh
We-e-ell, darling
I love you, so-oh-oh-ooh
And I will ne-e-ever
Never let you go
Whoa-oh, never let you go
Whoa-oh, never let you go

Well, dooby-dooby-wah
Means I love you so-oh
And I would never
Never let you go

Hold me, little darlin'
I-I love you, so
Come on, baby
Never let me go, so
Dooby-dooby-wah
Oh-oh, dum
Dooby-dooby-dooby-wah
-ooh, dum
Dooby-dooby-dooby-doo
Whoa-oh
Dum-dooby-do, whoa-oh

(guitar solo & instrumental)

Well, dooby-dooby-wah
Means I love you so-oh
And I would never
Never let you go

Tell me little darlin'
That you love me, so
Come on, baby
Come over close, so
Dooby-dooby-wah
Oh-oh, dum
Dooby-dooby-dooby-wah
Oh-oh, dum
Dooby-dooby-dooby-wah
Whoa-oh
Dum-dum-da-dooby-dooby-wah
Ooh-oh
Dum-dum-da-dooby-dooby-wah
Whoa-oh

FADES-

Dum-dum-da-dooby-dooby-wah
Whoa-oh
Dum.
Report lyrics