.

Darah Muda Lyrics

Darah mudah darahnya para remaja
yang selalu merasa gagah tak pernah mau mengalah
masa muda masa yang berapi-api
yag mahunya menang sendiri
walau salah tak peduli
darah mudah
biasanya para remaja
berfikirnya sekali saja
tanpa menghiraukan akibatnya
wahai kawan para remaja
Waspadalah dalam melangkah
agar tidak menyesal akhirnya
darah muda darahnya para remaja
yang selalu merasa gagah tak pernah mau mengalah
darah muda.....

CHORUS...
Report lyrics